nature-طبيعت

nature-طبيعت

<-PostTitle->

 

 

 

 


امتیاز :

بازدید :

برچسب ها : باصري،

ادامه مطلب

تاريخ : ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | ۰۸:۰۹:۰۸ | نویسنده : منوچهر يوسفي |

<-PostTitle->

 

 

 

 

 


امتیاز :

بازدید :

برچسب ها : flowers،

ادامه مطلب

تاريخ : ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۹:۵۵ | نویسنده : منوچهر يوسفي |

<-PostTitle->

 

 

 

 

 

 

سبز كنار سوخته

 

سنگواره


امتیاز :

بازدید :

برچسب ها : طبيعت،

ادامه مطلب

تاريخ : ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | ۰۵:۵۴:۲۳ | نویسنده : منوچهر يوسفي |

<-PostTitle->

 

 

 

 

 

درخت آبله اي


امتیاز :

بازدید :

برچسب ها : طبيعت،

ادامه مطلب

تاريخ : ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | ۰۵:۵۴:۲۱ | نویسنده : منوچهر يوسفي |

<-PostTitle->

كندوي عسل در تنه درخت بنه كه با برداشت ان در گذشته  چه بر سر درخت امده است ....


امتیاز :

بازدید :

برچسب ها : عسل، طبيعي،

ادامه مطلب

تاريخ : ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | ۰۶:۱۲:۴۵ | نویسنده : منوچهر يوسفي |

<-PostTitle->

 

 

 

 

 

 


امتیاز :

بازدید :

برچسب ها : چلپه،

ادامه مطلب

تاريخ : ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | ۰۵:۲۹:۵۹ | نویسنده : منوچهر يوسفي |

<-PostTitle->

 

 

 


امتیاز :

بازدید :

برچسب ها : كرسي،

ادامه مطلب

تاريخ : ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | ۰۵:۲۵:۲۹ | نویسنده : منوچهر يوسفي |

<-PostTitle->

 

 

 

 

يادگار نويسي بر پيكره  كومه ها (سنگي )

 

محكم ترين و با دوام ترين پوشش پا ( تخت ملكي ) بجا مانده از  سالهاي قبل  درحالي كه  همه از اين ديار و دنيا رخت بر بسته اند .

بخشي از اين كومه هاي سنگي يادگار گذشتگان را با ايجاد جاده با ماشين آلات سنگين از جمله لودر ويران كرده اند .(اخيرا ) شايد بخاطر حفظ جنگل مد نظر بوده است . درست نتيجه  عكس داده است با ايجاد راه و جاده و سهل الوصول شدن منطقه هم به محيط زيست و هم به جنگل لطمه وارد ميشود و محيط پر از قوطي و حلب و بطري نوشابه و آب معدني گرديده است . محيط ريست را دوست بداريم .

 


امتیاز :

بازدید :

برچسب ها : كره، kerreh،

ادامه مطلب

تاريخ : ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | ۰۵:۲۰:۰۰ | نویسنده : منوچهر يوسفي |

<-PostTitle->

 

 

 

 

 


امتیاز :

بازدید :

برچسب ها : زاگرس،

ادامه مطلب

تاريخ : ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | ۰۹:۰۹:۳۴ | نویسنده : منوچهر يوسفي |

<-PostTitle->

 

 


امتیاز :

بازدید :

برچسب ها : ساساني،

ادامه مطلب

تاريخ : ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | ۰۳:۳۵:۵۴ | نویسنده : منوچهر يوسفي |